PROGRAM ŠKOLKYNaše školka bude průběžně zpracovávat, doplňovat a obnovovat vlastní program pro práci s dětmi do dvou let a s dětmi předškolního věku. Třídní výchovně vzdělávací plány a programy budou vytvářeny i dle potřeb dětí. 

Základní směry výchovné práce :

 • seberealizace v oblastech hudebních, pohybových, výtvarných i dramatických činností (seznamování se s novými prvky různých oblastí, společné propojování těchto činností) 
 • logopedické cvičení

 • vedení dětí ke správnému úchopu tužky, uvolnění ruky, a tak podpořit základy techniky psaní

 • zábavná angličtina, při které děti přirozenou a hravou formou získávají základy jazyka

 • základy matematiky

 • vedení dětí k tvoření a přetváření situací, které se dějí kolem nich

 • vytváření pozitivního vědomí

 • sociálně preventivní činnosti (nenásilnou formou jsou děti vedeny k socializaci a přípravě na zvládnutí životních situací, do kterých se mohou dostat)

 • vzbudíme v dětech vztah k přírodě a životnímu prostředí

 • učení hrou

 • projevování rozumových schopností a fantazií

 • pracování v kolektivu, individuálně i ve skupině

 • podpora v samostatnosti a podpora v kamarádství 

 • budeme se snažit nalézt talent dítěte a prohlubovat ho

  Program lze přizpůsobit k zájmu dětí a jejich rodičů.